Regulamin

Regulamin dostępny w siedzibie Organizatora:
A1 Piotrowski, Wielgus Sp.J.
ul. Grzybowska 4 lok. 138
00-131 Warszawa

lub pod linkiem:
> Pobierz regulamin